Agama

Senyum itu termasuk dari sedekah

Senyum itu termasuk dari sedekah

Senyum itu termasuk dari sedekah Rasulullah Saw bersabda “senyummu di depan saudaramu adalah shadaqah.” (HR.Tirmidzi) dalam hadist yang lain, Rasulullah Saw menjelaskan bahwa senyum merupakan salah satu dari pintu-pintu kebaikan. beliau besabda, “sesungguhnya pintu-pintu kebaikan itu ada banyak: tasbih, tahmid, takbir, tahlil (dzikir), amar ma’ruf nahi munkar, menyingkirkan penghalang (duri, batu) dari jalan, menolong orang, …

Inilah yang ditakutkan MANUSIA

Inilah yang ditakutkan MANUSIA

Inilah yang ditakutkan MANUSIA Runtuhnya Ka’bah di Akhir Zaman Banyak Riwayat yang menguatkan tentang akan runtuhnya Ka’bah di akhir zaman. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiallahu’anhu bahawa Rasulullah shallallahu’alaihi wa sallam bersabda: “Kaabah akan diruntuhkan oleh seorang yang berkaki bengkok berbangsa Habsyah”. Diriwayatkan dari Ali bin Abi Talib ra, bahawa Rasulullah shallallahu’alaihi wa sallam bersabda: “Perbanyaklah …

Beginilah Cara Membayar Fidyah

Beginilah Cara Membayar Fidyah

Beginilah Cara Membayar Fidyah   Al-Hamdulillah, segala puji milik Alloh, Rabb semesta alam. Shalawat dan salam teruntuk Rasulullah –Shallallahu ‘Alaihi Wasallam-, keluarga dan para sahabatnya. Pada dasarnya, Allah Ta’ala wajibkan berpuasa atas semua kaum muslimin dengan dikerjakan langsung di bulan Ramadhan itu juga ataupun qadha’. Mengerjakaannya di bulan Ramadhan secara langsung bagi mereka yang tidak …

Bentuk-bentuk Mencintai Al-Qur’an dan Hadits

Bentuk-bentuk Mencintai Al-Qur'an dan Hadits

Bentuk-bentuk Mencintai Al-Qur’an dan Hadits Dalam menyayangi Al-Qur’an dan Hadits sanggup diwujudkan dalam beberapa bentuk diantaranya sebagai diberikut : Berusaha mempunyai kitab Al-Qur’an dan Hadits meskipun harus menyisihkan uang saku Memiliki kemauan untuk sanggup membaca Al-Qur’an dan Hadits secara benar meskipun harus mengeluarkan biaya Memiliki kemauan yang sungguh-sungguh untuk sanggup memahami isi kandungan Al-Qur’an dan …

Pengertian Muzara’ah dan Mukhabarah

Pengertian Muzara’ah dan Mukhabarah

Pengertian Muzara’ah dan Mukhabarah Arti Muzaro’ah Muzara,ah ialah Paroan sawah atau ladang, seperdua, sepertiga, atau lebih atau kurang, sedangkan benihnya dari petani (orang) yang menggarap sawah atau ladang Adapun dasar aturan dari Muzara’ah, sebagaimana hadits Rasulullah saw : Hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar: جرخيامرطشبربيخلهألماعملسوهيلعللهالصىبنلانأرمعنبإنع عرزوأمثنماهنم Artinya:”Dari Ibnu Umar berkata “Rasullullah mempersembahkan tanah Khaibar kepada …

Pengertian Musaqah, Rukun dan Syaratnya

Pengertian Musaqah, Rukun dan Syaratnya

Pengertian Musaqah, Rukun dan Syaratnya Pengertian Musaqah (Paroan Kebun) Al musaqah berasal dari kata as saqa. Didiberi nama ini alasannya ialah pepohonan penduduk Hijaz amat membutuhkan saqi (penyiraman) ini dari sumur-sumur. Karena itu didiberi nama musaqah (penyiraman/pengairan). menyerahkan pohon yang sudah atau belum ditanam dengan sebidang tanah, kepada seseorang yag menanam dan merawatnya di tanah …

Cara Mengendalikan Nafsu Syahwat

Cara Mengendalikan Nafsu Syahwat

Cara Mengendalikan Nafsu Syahwat Ketahuilah bahwa kenikmatan bersetubuh itu menguasai itu mempunyai dua mamfaat : pertama, untuk mengetahui kenikmatannya. Dari kenikmati bersetubuh, kenikmatan alam abadi sanggup diperkirakan, alasannya yaitu kenikmatan alam abadi itu lebih dahsyat dari pada fisik. sepertiyang halnya siksa neraka juga lebih pedih dari pada derita fisik. Kedua , untuk meneruskan keturunan. Namun …

Hukum Memotong dan Menyambung Rambut Kepala Bagi Wanita

Hukum Memotong dan Menyambung Rambut Kepala Bagi Wanita

Hukum Memotong dan Menyambung Rambut Kepala Bagi Wanita Fitrah Manusia Sudah seharusnya seorang wanita senantiasa mengamalkan dan memelihara hisholul fitrah (karakteristik fitrah) yang khas dan layak bagi wanita. Yaitu: memotong kuku dan memelihara kebersihannya, jangan sampai kotor ataupun panjang. Karena memotong kuku hukumnya sunnah menurut ijma’ dan termasuk hisholul fitrah yang tertera dalam hadis. Di …

Hukum Memelihara Burung

Hukum Memelihara Burung

Hukum Memelihara Burung   Allah Swt. menciptakan segala sesuatu yang ada di bumi ini, baik binatang maupun tumbuhan adalah untuk kita. Karena kita sudah diangkat menjadi kholifah-Nya. Baca misalnya: “Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. dan dia Maha mengetahui segala sesuatu. …

Kedudukan Wanita Dalam Islam

Kedudukan Wanita Dalam Islam

Kedudukan Wanita Dalam Islam Kedudukan Wanita Kedudukan Wanita Dalam Islam Tatkala islam datang, dihapuslah penindasan terhadap wanita. Islam datang untuk memanusiakan wanita. Allah Swt. berfirman: QS. Al-Hujurat : 13 “Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa – bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang …